چگونه آموزش پذیری دانش آموزان را بالا ببریم؟

چگونه آموزش پذیری دانش آموزان را بالا ببریم؟

چگونه آموزش پذیری دانش آموزان را بالا ببریم؟

همه ما می­دانیم که دانش آموزان با انگیزه می­توانند به خوبی آموزش ببینند و در روند یادگیری دیگران نیز موثر باشند. به عنوان معلم، ما امیدواریم که همه دانش آموزان به کلاس درس علاقه مند باشند تا باعث شود بهتر یاد بگیرند و تدریس ما آنها را به جهات عالی الهام بخشد.

معلمان موثر می­دانند که دانش آموزان با تمایل به یادگیری در دوره ­ها شرکت می­کنند. آنها همچنین می­دانند که دانش آموزان با این باورند که معلم مسئولیت بهره برداری از این میل طبیعی را با فراهم آوردن یک محیط جذاب درسی بر عهده دارد. در نتیجه با فراهم کردن محیط مذکور انگیزه دانش آموزان برای یادگیری و هیجان از روز اول تا انتهای دوره ادامه می یابد.

بسیاری از دانش آموزان بر این باورند که معلمان خوب به آنها  انگیزه می­دهند. این معلمان تمایل دارند که رتبه­ های دانش آموزان در مواردی مانند: کنجکاوی، تفکر، شجاعت در اعلام نظرات، تاکید بر یادگیری و تجربه کردن مشخص شود و تمایلی به آزمون یا نمرات نشان نمی­دهند.

موارد مذکور بعضی از استراتژی­هایی است که “معلمان خوب” برای ایجاد انگیزه­ در دانش آموزان استفاده می­کنند:

1. برای ایجاد انگیزه تلاش کنید

الف. تعامل

به دانش آموزان این امکان را می­دهد تا محتوا و شخصیت خود را در تعامل با دیگران کشف کنند. تعامل امکان سرمایه­ گذاری بر استعدادهای شخصی با تکیه بر توانایی خود فرد را ایجاد می­کند. تعامل می­تواند خفته ترین استعدادهای نوجوانی را به چالش بکشد و شکوفا کند.

برای دانش آموزان حیطه هایی را در نظر بگیرید که طی آن بتوانند وظایف و تحرکات خود را در کنار همسالان، بزرگترها و معلمان انجام دهند و به یاد بیاورید تعاملتنها به یک پرسش و پاسخ ساده و کار در کلاس ختم نمی­شود.

ب.حمایت

تعامل با دیگران غیر از امکان و اختیار به شجاعت نیز نیاز دارد این که دانش آموز بداند در عنوان کردن شخصیت خود با دیگران و تعامل چیزی او را تهدید نمی­کند و جسارت آزاد اندیشی را داشته باشد. نیاز به حمایت روانی و انگیزشی از سوی شما دارد.

2. شناخت عوامل تعامل و ایجاد تحرک

دانش آموزان باید احساس راحتی و مورد اهمیت واقع شدن کنند. راه های خاصی را برای نشان دادن رضایت و اشتیاق خود مشخص کنید. به عنوان مثال، تحقیق خود را برای دانش آموزان توضیح دهید و یا روش هایی را که برای انجام تحقیق ایده آل می­دانید را برایشان شرح دهید.

3. تنظیم و ارتباط انتظارات

“تحقیقات نشان داده است که انتظارات معلم تأثیر مهمی بر عملکرد دانش آموزان دارد” (دیویس، 1993). مشتاق باشید، اهداف واقع بینانه و مناسب را تعیین کنید و چالش های مناسب را ارائه دهید. دانش آموزان را از این اهداف و استراتژی ها برای موفقیت در دوره خود مطلع کنید و آن­ها را راهنمایی کنید تا به آن برسند.

4. دانش آموزان را تشویق کنید تا با یکدیگر ارتباط مثبت و تعامل پایدار داشته باشند

یک کلاس درس باید باز، مثبت باشد و همین طور مجالی برای تعامل و پذیرش بحث و اختلاف نظر باشد. یادگیری، انگیزه ذاتی را تقویت می­کند و در ایجاد مهارت های تفکر انتقادی نقش مهمی ایفا می­کند، با ایجاد این حس تعامل دانش آموزان خود را یک جامعه می­بینند و تعهد به یکدیگر را در الویت دارند.

5. ارزیابی بازخورد

بازخورد باید مکرر، ساده، سازنده، صریح و متصل به تلاش باشد. بازخورد باید اطلاعاتی در مورد پروژه ایی که دانش آموزان به خوبی انجام دادند و همچنین راه هایی برای بهبود آن باشد. در مورد کار یا عملکرد نظر دهید، نه در مورد فرد یادگیرنده.

6. احتمال موفقیت را افزایش دهید

اضطراب امتحان را با استفاده از استراتژی هایی مانند بی اهمیت کردن رقم نمره، ارائه تکالیف و امتحانات در سطوح مختلف کاهش دهید.

7. از طبقه بندی مناسب استفاده کنید

استفاده از مقیاس نسبی که تمایل به افزایش رقابت را ایجاد می­کند. استفاده از نمرات برای رقابت دانش آموزان انگیزه های ذاتی را کاهش می دهد.

8. برخی از انتخاب ها و کنترل را فراهم کنید

اجازه دهید دانش آموزان فرصت انتخاب و عواقب آن انتخاب را تجربه کنند. اجازه دهید آنها مواردی را در پروژه­های کلاس انتخاب کنند، اینگونه در آن­ها حس خودمحور به ارمغان بیاورید.

فهرست