نظارت

تمرکز بر فعالیت یا نظارت چیست؟

تمرکز بر فعالیت یا نظارت، فرآیندی است که طی آن فرد می­تواند، با آگاهی از جزئیات نواقص و مشکلات به وجود آمده تا حد زیادی به حل و فصل مسائل و معضلات ارائه شده از طرف مشتریان بپردازد.

این مقوله به طور گسترده ای توسط کارکنان مجموعه ­ها و تیم­ های خدمات نیروی انسانی مورد استفاده قرار می گیرد. روند نظارت بر حوزه­ های مختلف کاری باعث کاهش فرسودگی، افزایش کارایی و افزایش رضایت شغلی می­شود.

 

تمرکز بر فعالیت(نظارت) با چه هدفی صورت می­گیرد؟

هدف فرآیند نظارت این است که فرصتی ایجاد کند تا در هاله­ ایی امن، حمایتی از سوی سیستم برای افرادی که با مجموعه در تعامل هستند اعم از مشتری تا نیروی انسانی صورت گیرد. این مهم در موقعیت­ های بحرانی به منظور بالا بردن حل مسائل، کشف مشکلات و ساخت راه­های خدمات برای رسیدگی به وضعیت به وجود آمده کاربرد دارد که در نهایت به بالا بردن کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ماندگاری مجموعه منجر می­شود.

 

توابع کلیدی نظارت

یکی از تاثیر گذارترین نویسندگان در حوزه نظارت، چارلز کادوشین است که سه حوزه عملکرد اصلی این فرآیند را به صورت زیر مشخص کرده است:

آموزشی:

توسعه دادن امر آموزش و محقق کردن پتانسیل های بالقوه

در بخش نظارت آموزشی تمرکز اصلی این است که نقاط ضعف به عنوان موانع نادیده گرفته شوند و باتشویق شخص مسیر را برای کشف مهارت و ارتقاء آن هموار کند.

پشتیبانی:

پشتیبانی علمی و روانی برای انجام مسئولیت های مرتبط با هر نقش

در نظارت حمایتی مسئله اصلی، حفظ روحیه ­ی نیروی انسانی و ایجاد رضایت شغلی در نیروی انسانی است. اعمال تنش و فشار در ایفای نقش نیروی انسانی می تواند بر بازدهی کار نیروی انسانی تاثیر بگذارد و از لحاظ روحی و جسمی تلفات جبران ناپذیر را ایجاد کند.

همچنین در شرایط شدید و طولانی مدت ممکن است این فشارها منجر به فرسودگی شغلی و انحراف نیروی انسانی شوند. در این حال نقش سرپرست این است که با نظارت دقیق و آگاهانه به نیروی انسانی کمک کند تا این استرس را به طور موثرتری مدیریت کنند، لذا حمایت­های عاطفی و اطمینان مجدد بین نیروی انسانی و مجموعه ایجاد می­شود.

اداری – مدیریتی:

با رعایت اصول یاد شده، شما شاهد ارتقاء و حفظ استانداردهای خوب، هماهنگی عمل با سیاست های درونی مجموعه و تضمین ماندگاری یک موقعیت کارآمد خواهید بود. این روش به این صورت است که ناظر مربی را به هنجارها، ارزشها و شیوه های تربیت بهترین نیروی انسانی هدایت می­کند. این مرحله از نظارت باید بیان کننده حفظ استانداردها و کیفیت باشد.

 

فرآیند تمرکز فعالیت(نظارت):

در آغاز کار نظارت، مراحل زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

نظم: نظارت منظم به عنوان مثال 5 ساعت در هر ماه

هدف: اهداف نظارت به عنوان مثال نظارت برای رسیدگی به مسائل مربوط به کارگران برای تعیین وظایف

شرایط: شرایطی که تحت نظارت قرار می گیرد به عنوان مثال، موضوعات مورد بحث به شدت محرمانه

تمرکز بر فعالیت یا نظارت فرآیندی است که بازخورد آن در یک زمان مشخص به دست نمی ­آید و نیاز به یک بازه­ ی زمانی مستمر دارد. به عنوان مثال، جلسات نظارتی که هفتگی برگزار شوند کارآمد تر از جلساتی که روزانه برگزار شوند خواهند بود. در موارد معدودی جلسات نظارت روزانه می­توانند تنها در موقعیت ­های خاص و بحرانی و به درخواست ناظر برگزار شوند.

به طور معمول، نظارت باید با هدف برقرار کردن یک آرامش مستمر در راستای تعالی مجموعه انجام شود، که این آرامش می­تواند حاصل اعتماد و اطمینان متقابل نیروی انسانی، مشتری و مجموعه باشد.

فراموش نکنید که در راس نظارت باید سیستم مدیریتی دلسوز و متمرکزی قرار داشته باشد تا بتواند اهداف نظارت را محقق سازد.

فهرست