پاسخ دهندگان نظرسنجی چقدر برای آن زمان میگذارند؟

پاسخ دهندگان نظرسنجی چقدر برای آن زمان میگذارند؟

پاسخ دهندگان چقدر برای نظرسنجی شما وقت ‌می‌گذارند؟

ترجیح می‌دهید برای تکمیل نظرسنجی رضایت مشتری در مورد تجربه خرید اخیرتان چقدر زمان صرف کنید؟ یا در یک نظرسنجی که توسط تیم منابع انسانی در مورد رضایت کارکنان توزیع شده است؟ و یا از طرف دوستانی که میزبان رویدادی بودند که شما در آن شرکت کرده اید و بازخورد شما را می خواهند؟

1. درک مخاطبان

درک مخاطبان هنگام طراحی نظرسنجی مهم است و می‌تواند به شما در تصمیم گیری درباره تعداد سوالات نظرسنجی و جزییات محتوا کمک کند. از آنجا که پاسخ دهندگان به نظرسنجی انگیزه‌های متفاوتی برای پاسخ به نظرسنجی‌ها دارند، میزان صبر و شکیبایی آن‌ها برای مدت زمان یک نظرسنجی متفاوت خواهد بود.

2. حجم سوالات نظرسنجی

در پژوهشی تاثیر طول نظرسنجی‌ها – که با تعداد سوالات اندازه گیری می‌شود – بر زمانی که پاسخ دهندگان برای تکمیل نظرسنجی ها می،گذرانند بررسی شده است. برای درک این رابطه، یک نمونه تصادفی از تقریباً ۱۰۰ هزار نظرسنجی را که دارای ۱ تا ۳۰ سوال بودند، گرفته و میانگین زمانی را که پاسخ دهندگان برای تکمیل نظرسنجی‌ها صرف کردند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در شرایط ایده‌آل و بیش از یک نمونه بزرگ و تصادفی از پاسخ‌ها، میانگین زمانی که برای پاسخ دادن به یک سوال لازم است نباید با تغییر طول نظرسنجی متفاوت شود، بنابراین یک رابطه خطی بین تعداد سوالات یک نظرسنجی و زمان لازم برای تکمیل آن باید وجود داشته باشد.

با این وجود تعجب آور نیست که رابطه بین تعداد سوالات یک نظرسنجی و زمان صرف شده برای پاسخ دادن به هر سوال خطی نیست. هرچه سوال بیشتری بپرسید، پاسخ دهندگان شما به طور متوسط زمان کمتری را برای پاسخ دادن به هر سوال می‌گذرانند. وقتی پاسخ دهندگان شما سرعت پاسخگویی را افزایش می‌دهند، کیفیت و قابلیت اطمینان داده‌های شما ممکن است آسیب ببیند.

به طور متوسط، نتایج نشان داد که پاسخ دهندگان برای پاسخ دادن به اولین سوال در یک نظرسنجی (با احتساب زمان خواندن مقدمه) بیش از یک دقیقه وقت صرف می کنند و در کل، برای پاسخ به ده سوال حدود ۵ دقیقه زمان اختصاص می‌دهند. با این حال، پاسخ دهندگان در پاسخ به نظرسنجی‌های کوتاه‌تر، در مقایسه با نظرسنجی‌های طولانی، برای هر سوال وقت بیشتری صرف می‌کنند.

آیا می‌توان همیشه تصور کرد که نظرسنجی‌های طولانی پاسخ‌های دقیق و کاملی به همراه ندارند؟

همیشه این طور نیست، عوامل دیگری چون نوع نظرسنجی، مخاطبان و رابطه پاسخ دهندگان با برگزار کننده نظرسنجی موثر خواهد بود. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد هر چه نظرسنجی طولانی‌تر باشد، پاسخ دهندگان زمان کمتری را برای پاسخ دادن به هر سوال صرف می کنند. برای نظرسنجی‌های با بیش از ۳۰ سوال، میانگین زمان صرف شده برای هر سوال تقریباً نصف زمانی است که در نظرسنجی‌های با کمتر از ۳۰ سوال صرف می‌شود.

علاوه بر کاهش زمان صرف شده برای پاسخ دادن به هر سوال، با طولانی شدن نظرسنجی‌ها، نرخ رها کردن نظرسنجی در مواردی که نیازمند صرف بیش از ۷-۸ دقیقه زمان هستند افزایش می‌یابد. در واقع نرخ عدم تکمیل نظرسنجی از ۵ به ۲۰ درصد رشد می‌کند. تحمل نظرسنجی‌های طولانی‌تر که مربوط به محل کار یا دانشگاه هستند، بیشتر است و در رابطه با مشتری کمتر می‌شود.

هنگام طراحی نظرسنجی بعدی، زمان اتمام نظرسنجی را در نظر بگیرید. اطمینان حاصل کنید که میان مشخصات مخاطب و اهداف نظرسنجی خود را با تعداد کل سوالاتی که می‌پرسید تعادل برقرار باشد تا بتوانید بهترین داده‌های ممکن را برای تصمیم گیری‌های لازم بگیرید. و اگر یک نظرسنجی طراحی کرده‌اید که میزان پاسخگویی آن کم است، مطمئن شوید که آن را برای تعداد قابل توجهی از دریافت کنندگان ارسال کرده‌اید تا نمونه مناسبی را بدست آورید.

فهرست