نظارت

نظارت چیست؟

نظارت فرآیندی است که طی آن فرد می­تواند، با آگاهی از جزئیات نواقص و مشکلات به وجود آمده تا حد زیادی به حل و فصل مسائل و معضلات ارائه شده از طرف مشتریان بپردازد. این مقوله به طور گسترده ای توسط کارکنان مجموعه­ها و تیم­های خدمات نیروی انسانی مورد استفاده قرار می گیرد. روند نظارت بر حوزه­های مختلف کاری باعث کاهش فرسودگی، افزایش کارایی و افزایش رضایت شغلی می­شود.

 

نظارت با چه هدفی صورت می­گیرد؟

هدف فرآیند نظارت این است که فرصتی ایجاد کند تا در هاله­ایی امن، حمایتی از سوی سیستم برای افرادی که با مجموعه در تعامل هستند اعم از مشتری تا نیروی انسانی صورت گیرد. این مهم در موقعیت­های بحرانی به منظور بالا بردن حل مسائل، کشف مشکلات و ساخت راه­های خدمات برای رسیدگی به وضعیت به وجود آمده کاربرد دارد که در نهایت به بالا بردن کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ماندگاری مجموعه منجر می­شود.

 

توابع کلیدی نظارت

یکی از تاثیر گذارترین نویسندگان در حوزه نظارت، چارلز کادوشین است که سه حوزه عملکرد اصلی فرآیند نظارت را به صورت زیر مشخص کرده است:

آموزشی: توسعه دادن امر آموزش و محقق کردن پتانسیل­های بالقوه.

در بخش نظارت آموزشی تمرکز اصلی این است که نقاط ضعف به عنوان موانع نادیده گرفته شوند و باتشویق شخص مسیر را برای کشف مهارت و ارتقاء آن هموار کند.

پشتیبانی: پشتیبانی عملی و روانی برای انجام مسئولیت­های مرتبط با هر نقش.

در نظارت حمایتی مسئله اصلی، حفظ روحیه­ی نیروی انسانی و ایجاد رضایت شغلی در نیروی انسانی است. اعمال تنش و فشار در ایفای نقش نیروی انسانی می تواند بر بازدهی کار نیروی انسانی تاثیر بگذارد و از لحاظ روحی و جسمی تلفات جبران ناپذیر را ایجاد کند. همچنین در شرایط شدید و طولانی مدت ممکن است این فشارها منجر به فرسودگی شغلی و انحراف نیروی انسانی شوند. در این حال نقش سرپرست این است که با نظارت دقیق و آگاهانه به نیروی انسانی کمک کند تا این استرس را به طور موثرتری مدیریت کنند، لذا حمایت­های عاطفی و اطمینان مجدد بین نیروی انسانی و مجموعه ایجاد می­شود.

اداری_مدیریتی: با رعایت اصول یاد شده نظارت، شما شاهد ارتقاء و حفظ استانداردهای خوب، هماهنگی عمل با سیاست های درونی مجموعه و تضمین ماندگاری یک موقعیت کارآمد خواهید بود. این روش به این صورت است که ناظر مربی را به هنجارها، ارزشها و شیوه های تربیت بهترین نیروی انسانی هدایت می­کند. این مرحله از نظارت باید بیان کننده حفظ استانداردها و کیفیت باشد.

 

فرآیند نظارت:

در آغاز کار نظارت، مراحل زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

نظم: نظارت منظم به عنوان مثال 5 ساعت در هر ماه

هدف: اهداف نظارت به عنوان مثال نظارت برای رسیدگی به مسائل مربوط به کارگران برای تعیین وظایف

شرایط: شرایطی که تحت نظارت قرار می گیرد به عنوان مثال، موضوعات مورد بحث به شدت محرمانه

نظارت فرآیندی است که بازخورد آن در یک زمان مشخص به دست نمی­آید و نیاز به یک بازه­ی زمانی مستمر دارد. به عنوان مثال، جلسات نظارتی که هفتگی برگزار شوند کارآمد تر از جلساتی که روزانه برگزار شوند خواهند بود. در موارد معدودی جلسات نظارت روزانه می­توانند تنها در موقعیت­های خاص و بحرانی و به درخواست ناظر برگزار شوند.

به طور معمول، نظارت باید با هدف برقرار کردن یک آرامش مستمر در راستای تعالی مجموعه انجام شود، که این آرامش می­تواند حاصل اعتماد و اطمینان متقابل نیروی انسانی، مشتری و مجموعه باشد.

فراموش نکنید که در راس نظارت باید سیستم مدیریتی دلسوز و متمرکزی قرار داشته باشد تا بتواند اهداف نظارت را محقق سازد.

فهرست