قوانین و روابط منطقی

یکی از ویژگی های سامانه ePoll ایجاد و تعریف قانون و روابط منطقی بین سوالات است. چنانچه لازم باشد تا پرسشنامه یا فرم نظر سنجی هوشمندی طراحی شود که با توجه به پاسخ گویی کاربر به یک یا چند سوال، بعضی سوالات از وی پرسیده نشود و یا عملیات خاصی بر روی پرسشنامه اجرا گردد نیاز به طراحی قوانین در پرسشنامه است. شرایط ایجاد قانون برای سوالات گزینه ای، تشریحی و یا عددی متفاوت می باشد. عملیات مختلف پس از اعمال شرایط شامل پنهان کردن سوال، نمایش دادن سوال، فعال کردن سوال یا گزینه، غیر فعال کردن سوال یا گزینه، مخفی کردن تا سوال دلخواه، انتخاب گزینه، عدم انتخاب گزینه، ابطال پرسشنامه و یا ارسال پرسشنامه می باشد. تعریف تعداد نامحدود قوانین، یک طرفه کردن قوانین و مشخص کردن زمان اعمال قوانین از دیگر قابلیت های این سامانه می باشد.

قوانین و روابط منطقی
لوله کشی(piping)

استفاده از پاسخ سوالات قبلی در سوالات جدید (Piping)

در طراحی سوالات پرسشنامه ها گاهی لازم است تا پاسخ کاربر به یک سوال (سوال مبدا)، در متن و یا گزینه های سوال دیگر (سوال مقصد) نمایش داده شود. به این قابلیت اصطلاحا piping گفته می شود. به عنوان مثال، ممکن است در سوال اول پرسیده باشید که به کدام یک از رنگ های زیر علاقه مند هستید؟ در سوال بعدی پرسیده باشید که چرا به رنگ …. علاقه مند هستید؟ کاربر هر گزینه ای را انتخاب کند، متن گزینه انتخاب شده در سوال بعدی نمایش داده خواهد شد. با توجه به این نکته که سوال مبدا کدام یک از انواع تشریحی، تک انتخابی و یا چند انتخابی باشد، پاسخ این گونه سوال ها می تواند در سوالات بعدی به شکلی مناسب نمایش داده شود. قابل ذکر است که از یک سوال مبدا می توان به بیش از یک سوال مقصد عملیات piping را انجام داد.

کلاس اجتماعی و سهمیه بندی (Quota)

معمولا جهت انجام نظرسنجی ها و یا تحقیقات بازار، طراح پرسشنامه نیاز دارد تا حداکثر تعداد پاسخ گوی جامعه هدف خود را مشخص کند. این کار در سامانه با تعریف سهمیه برای تعداد پاسخ به گزینه های مشخصی در یک سوال می باشد. به عنوان نمونه می توان تعداد پاسخ های جمع آوری شده از مردان و زنان را مشخص و محدود نمود. در صورتی که پاسخ نامه ای بخواهد فراتر از این تعداد جمع آوری شود، پیغام مناسبی به کاربر داده می شود. هم چنین می توان در سامانه سهیمه برای کلاس اجتماعی تعریف کرد. برای این کار در ابتدا لازم است تا سوالات مربوط به کلاس اجتماعی را با دادن امتیاز به گزینه ها مشخص کرد تا با استفاده از جمع گزینه ها، کلاس اجتماعی و یا رده بندی شخص پاسخ گو مشخص شود. در سامانه می توان برای هر کدام از این کلاس های اجتماعی، محدودیت تعداد پاسخ را اعمال نمود.

قوانین و روابط منطقی
ارسال-پیامک-و-ایمیل-به-پاسخ-دهنده

ارسال پیامک و ایمیل به پاسخ دهنده

در مواردی لازم است تا به شخص پر کننده پاسخنامه و یا طراح پس از ثبت شدن پرسشنامه اطلاع رسانی شود. در سامانه قابلیت ارسال پیامک و پست الکترونیکی وجود دارد که بلافاصله پس از ثبت پاسخ نامه، به شخص پاسخ دهنده ارسال شود. متن پیامک و یا پست الکترونیکی برای هر پرسشنامه قابل سفارشی سازی می باشد. این پیام می تواند حاوی متن دلخواه طراح پرسشنامه، امتیاز پاسخ نامه شخص پاسخ دهنده و هم چنین متن پاسخ سوالاتی از پرسشنامه باشد. قابل ذکر است که شماره موبایل و یا پست الکترونیکی شخص پر کننده، از سوالات درون پرسشنامه استخراج می گردد. هم چنین می توان با ثبت هر پاسخ نامه، پیامک و یا پست الکترونیکی برای طراح پرسشنامه ارسال نمود که شامل پاسخ نامه شخص پر کننده پرسشنامه می باشد.

فهرست