• رایگان
 • پایه
 • ۱ حساب کاربری
 • ۳ پرسشنامه
 • جمع آوری اطلاعات از طریق مرورگر وب، ایمیل و تلگرام
 • ۱۰۰ پاسخ نامه
 • ۱۰ رایانامه در ماه
 • همه نوع سؤال
 • پشتیبانی توسط رایانامه در ساعات اداری
 • گزارش های ساده
 • ۹۹,۰۰۰ تومان در ماه
 • پیشرفته
 • ۱ حساب کاربری
 • ۱۰ پرسشنامه
 • جمع آوری اطلاعات از طریق مرورگر وب، ایمیل و تلگرام
 • ۱,۰۰۰ پاسخ نامه
 • ۱۰۰ رایانامه در ماه
 • همه نوع سؤال
 • پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری و رایانامه ۷/۲۴
 • گزارش های ساده، پیشرفته و دریافت داده های خام
 • ایجاد پرسشنامه هوشمند
 • ۱۹۹,۰۰۰ تومان در ماه
 • حرفه ای
 • ۱ حساب کاربری
 • ۲۰ پرسشنامه
 • جمع آوری اطلاعات از طریق مرورگر وب،، ایمیل، تلگرام، کیوسک، تبلت و پیامک
 • پاسخ نامه های نامحدود
 • ۱,۰۰۰ رایانامه در ماه
 • همه نوع سؤال
 • پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری و رایانامه ۷/۲۴
 • گزارش های ساده، پیشرفته و دریافت داده های خام
 • ایجاد پرسشنامه هوشمند
 • سفارشی سازی
 • گزارش ساز
 • از ۵۹۹,۰۰۰ تومان در ماه
 • سازمانی
 • بیشتر از ۱ حساب کاربری
 • تعداد پرسشنامه های نامحدود
 • جمع آوری اطلاعات از طریق مرورگر وب، ایمیل، تلگرام، کیوسک، تبلت و پیامک
 • پاسخ نامه های نامحدود
 • ۵,۰۰۰ رایانامه در ماه
 • همه نوع سؤال
 • پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری و رایانامه ۷/۲۴
 • گزارش های ساده، پیشرفته و دریافت داده های خام
 • ایجاد پرسشنامه هوشمند
 • سفارشی سازی
 • گزارش ساز
 • امکان به اشتراک گذاری پرسشنامه با دیگران
 • طراحی، انتشار و تحلیل نتایج به صورت گروهی
 • مدیریت کاربران و دسترسی ها